СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1914 - 1918

Срби – Чувари капије

Непријатељи су платили свој данак главним одликама Срба: „Два су чиниоца, по мом мишљењу, била од...