Занимљивости из WWI Први светски рат

РЕГРУТНИ ПОСТЕРИ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Из велике колекције регрутних постера који позивају на учешће у Првом светском рату, редстављамо вам неке од њих, пре свега везане за земље Комонвелта и Британије.

1.БРИТАНИЈА ТЕ ТРЕБА ОДМАХ

British recruitment poster, 1915.